środa, 1 listopada 2017

Listopadowe Święto

Pierwszy listopada przywołuje dużo wspomnień i budzi wiele różnych, niekiedy dziwnych refleksji choćby o  grobach i grobowcach. Pomniki kojarzą się nam z czczeniem osób wybitnych, niekiedy upamiętniają wydarzenia ważne dla ogółu ludzkości. Nagrobne pomniki generalnie kojarzą się źle, bo ze śmiercią.

Są jednak wśród nich piękne wyjątki. Do takich zaliczam artystycznie wykonane rzeźby na grobowcach upamiętniające ukochanych, a niekiedy wybitnych ludzi, którzy odeszli. W listopadzie moje myśli biegną do miejsc spoczynku najbliższych i na dwie, z wielu powodów szczególne   dla Polaków,  zabytkowe nekropolie we Lwowie i Wilnie,  nazywane często parkiem wiecznego snu. Czy bez powodu?